az
en

Xəbərlər

Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 2020-2021-ci illərin yanvar-iyun ayları üçün xülasə
2021-07-26 14:59
Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 2020-2021-ci illərin yanvar-iyun ayları üçün xülasə

Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 2020-2021-ci illərin yanvar-iyun ayları üçün xülasə Bakı : 26.07.2021. 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 8345 sığorta müqaviləsi rəsmiləşdirilmiş və 1,066,243.00 manat sığorta haqqı toplanmışdır. 2021-ci ilin müvafiq dövründə isə 5919 sığorta müqaviləsi rəsmiləşdirilmiş və həmin müqavilələr üzrə 1,237,159.00 manat sığorta haqqı toplanmışdır. 6 aylıq nəticələr bağlanan sığorta müqavilələrinin sayında 29% azalma, sığorta haqlarında isə 16% artımın olduğunu deməyə əsas verir. Sığorta müqavilələrinin sayında azalma olsa da, toplanan sığorta haqlarında artım müşahidə olunmasının təməl səbəbi minik avtomobillərinin xarici dövlətlərə çıxışının kəskin azalmasıdır. Beləliklə, 2020-ci ilin ilk 6 ayında Yaşıl Kart sığorta müqavilələri üzrə ortalama sığorta haqqı 127.77 manat, 2021-ci ilin müvafiq dövründə isə 209.35 manat olmuşdur.

Nəqliyyat vasitələrinin növləri üzrə sığorta haqları

Nəqliyyat vasitəsinin növü Yanvar-İyun, 2020 Yanvar-İyun, 2021
Müqavilə sayı Sığorta haqqı Müqavilə sayı Sığorta haqqı
Yük 4485 964,707.00 5282 1,202,763.00
Minik 3826 97,526.00 630 33,516.00
Avtobus 33 4,000.00 6 810.00
Motosiklet 1 10.00 1 70.0
Cəmi 8345 1,066,243.00 5919 1,239,159.00
 

2020-2021-ci illərin yanvar-iyun ayları üzrə verilmiş sığorta ödənişləri

2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 193 yol nəqliyyat hadisəsinə görə 498,353.01 manat, 2021-ci ilin müvafiq dövründə isə 100 yol nəqliyyat hadisəsinə görə 258,696.47 manat sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində bir hadisə üzrə ortalama sığorta ödənişi 2,570 manat, 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində isə 2,587 manat təşkil etmişdir.

Ölkələr üzrə hadisələrin sayı və sığorta ödənişləri

Ölkələr Yanvar-İyun, 2020 Yanvar-İyun, 2021
Hadisə sayı Sığorta ödənişi Hadisə sayı Sığorta ödənişi
Rusiya 141 325,628.17 49 123,118.22
Türkiyə 47 157,813.92 44 112,213.09
Digər 5 14,910.92 7 23,365.16
Cəmi 193 498,353.01 100 258,696.47

Hadisələrin önəmli hissəsi 2020 və 2021-ci ilin ilk 6 ayında Rusiya və Türkiyə Respublikasında baş vermişdir.

Ölkələr və nəqliyyat vasitəsi növləri üzrə hadisələrin sayı

Ölkələr NV növü Yanvar-İyun, 2020 Yanvar-İyun, 2021
Yük Minik Avtobus Cəmi Yük Minik Avtobus Cəmi
Rusiya 78 61 2 141 38 11 - 49
Türkiyə 32 15 - 47 32 12 - 44
Digər 5 - - 5 6 1 - 7

Zərərlilik nisbəti

2020-2021-ci illərin ilk 6 aylıq dövrünə əsasən xarici ölkələrdə baş vermiş hadisələr üzrə zərərlilik nisbətləri ciddi fərqlilik göstərməkdədir. Belə ki, 2020-ci ilin ilk yarısında toplanan sığorta haqlarının 47%-i həcmində sığorta ödənişi verilmiş, 2021-ci ilin müvafiq dövründə isə bu nisbət 21% olaraq ortaya çıxmışdır. Zərərlilik nisbətinin azalmasının əsas səbəbi Yaşıl Kart müqaviləsi əldə edən yük avtomobillərinin sayının artması və minik avtomobillərinin sayının azalması ilə bağlıdır.

Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar barədə
2021-06-11 12:45
Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar barədə

Elan

Bakı: 11.06.2021  –  Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıları “AtaSığorta” ASC, “Atəşgah” sığorta şirkəti ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “AzSığorta” ASC,“ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti”, “Bakı Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Meqa Sığorta” ASC, “Naxçıvan Sığorta” ASC , “Paşa Sığorta” ASC, Qala Sığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC şirkətlərdir.

Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar barədə
2021-05-08 14:17
Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar barədə

Elan

Bakı: 08.05.2021  –  Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçı sığortaçıları “AtaSığorta” ASC, “Atəşgah” sığorta şirkəti ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “AzSığorta” ASC,“ “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti”, “Bakı Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Meqa Sığorta” ASC, “Naxçıvan Sığorta” ASC , “Paşa Sığorta” ASC, Qala Sığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC şirkətlərdir.

01 yanvar 2016-ci il tarixindən etibarən İran və Türkiyə ilə Azərbaycan Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyətə başlayacaq
2015-12-30 20:05
01 yanvar 2016-ci il tarixindən etibarən İran və Türkiyə ilə Azərbaycan Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyətə başlayacaq

Azərbaycanda “Yaşıl Kart” sisteminin fəaliyyətə başlaması üçün İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən müvafiq təkrarsığorta proqramı və bank zəmanəti Bürolar Şurasına təqdim edilmiş və növbəti mərhələ olaraq sistemə üzv olan 46 ölkənin Yaşıl Kart büroları ilə İSB arasında sənədlərin qarşılıqlı tanınmasına dair ikitərəfli sazişlərin bağlanması prosesinə başlanılmışdır.

Hazırda Avropa İqtisadi Zonasına daxil olan ölkələrin 24-ü, ümumilikdə isə 36 ölkə həmin sazişləri imzalayaraq bir nüsxəsini İcbari Sığorta Bürosuna, digərini isə Bürolar Şurasına göndərmişdir. İcbari Sığorta Bürosu Azərbaycan Yaşıl Kartların rəsmiləşdirilməsi məqsədilə 3 (üç) formada blanklar hazırlamışdır. Birinci növ blanklar Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələr, ikinci növ blanklar Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikası, üçüncü növ isə Rusiya Federativ Respublikası, Ukrayna, Belarus və Moldova Respublikaları üçün nəzərdə tutulub.

Qonşu ölkələrdən İran və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli sazişlərin qüvvəyə minmə tarixi müəyyən olduğu üçün Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar 2016-cı ilin 01 yanvar tarixindən etibarən yalnız Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikasına münasibətdə Azərbaycan Yaşıl Kartlarını rəsmiləşdirə biləcəklər.

İcbari Sığorta Bürosunun Avropa İqtisadi Zonasına daxil olan ölkələrlə bağladığı sazişlərin qüvvəyə minmə tarixi isə Bürolar Şurasının qərarına əsasən 18 fevral 2016-ci il tarixdən sonra bildiriləcəkdir.

Yanvar ayında 45 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.
2016-02-01 20:03
Yanvar ayında 45 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.

Yanvar ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən İran və Türkiyə ölkələrinə səfər edən avtonəqliyyat vasitələri üçün 45 ədəd beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta haqları 5 963 manat təşkil etmişdir.

Yaşıl kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 17 ədədi minik, 13 ədədi yük, 12 ədədi qoşqu, 3 ədədi avtobus kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Bağlanılan müqavilələr üzrə ən aşağı sığorta haqqı 12 manat, ən yüksək sığorta haqqı 440 manat təşkil etmişdir.

Fevral ayında 83 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2016-03-02 20:00
Fevral ayında 83 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

Fevral ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən İran və Türkiyə ölkələrinə səfər edən avtonəqliyyat vasitələri üçün 83 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta haqları 13 927 manat təşkil etmişdir.

Yaşıl kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 19-u minik, 34-ü yük, 30-u isə qoşqu kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Bağlanılan müqavilələr üzrə ən aşağı sığorta haqqı 12 manat, ən yüksək sığorta haqqı 440 manat təşkil etmişdir.

Mart ayında 196 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2016-04-04 19:59
Mart ayında 196 ədəd Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

Mart ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən İran və Türkiyə ölkələrinə səfər edən avtonəqliyyat vasitələri üçün 196 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta haqları 35 547 manat təşkil etmişdir.

Ümumilikdə, 2016-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində 324 ədəd beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır və bu müqavilələr üzrə sığorta haqlarının məbləği 55 437 manat təşkil etmişdir.

Aprel ayında 387 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2016-05-02 19:58
Aprel ayında 387 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

Aprel ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 387 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bu müqavilələrdən 324 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 62 müqavilə Yaşıl Kart Sisteminə daxil olan bütün ölkələrə, 1 müqavilə isə Moldova və Ukrayna Respublikasına səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Aprel ayında beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları 81 483 manat təşkil etmişdir.

Yaşıl kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 161-i minik, 113-ü yük, 106-ı qoşqu, 4 -ü avtobus, 3-ü isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Bağlanılan müqavilələr üzrə ən aşağı sığorta haqqı 15 manat, ən yüksək sığorta haqqı 1200 manat təşkil etmişdir.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2016-cı ilin yanvar-mart ayları ərzində 324 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır və bu müqavilələr üzrə sığorta haqlarının məbləği 55 437 manat təşkil etmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində ilk sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-06-09 19:57
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində ilk sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

Azərbaycan Respublikasında Milli Yaşıl Kart Bürosunun funksiyalarını həyata keçirən İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 14 May 2016-cı il tarixində, saat 22:00 radələrində Bakı şəhəri, Tbilisi prospektində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 400 (dörd yüz) manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişi poçt vasitəsilə 09 iyun 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür. 

May ayında 733 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.
2016-06-09 19:55
May ayında 733 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.

May ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 733 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bu müqavilələrdən 680 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 51 müqavilə Yaşıl Kart Sisteminə daxil olan bütün ölkələrə, 2 müqavilə isə Moldova və Ukrayna Respublikasına səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. May ayında beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları 87 080 manat təşkil etmişdir.

Yaşıl kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 520-si minik, 106-sı yük, 97-si qoşqu, 6-sı avtobus, 4-ü isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

İyun ayında 827 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.
2016-07-01 19:54
İyun ayında 827 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır.

İyun ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 827 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bu müqavilələrdən 783 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 37 müqavilə Yaşıl Kart Sisteminə daxil olan bütün ölkələrə, 7 müqavilə isə Moldova və Ukrayna Respublikasına səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. İyun ayında beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları 63 676 manat təşkil etmişdir.

Yaşıl kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 703-ü minik, 62-si yük, 52-si qoşqu, 8-i avtobus, 2-si isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-07-12 19:53
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 21 İyun 2016-cı il tarixində, saat 00:00 radələrində Bakı-Quba yolu, Sumqayıt şossesinin 9-cu kilometrliyində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 1350 (min üç yüz əlli ) manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişi poçt vasitəsilə 11 iyul 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-07-21 19:51
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 07 May 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Qaziantep şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 8, 395.35 TL ( 4,359.82 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 20 iyul 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-07-22 19:50
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 12 May 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Muğla şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 3, 778.17 TL ( 1,961.87 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 21 iyul 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İSB-nin növbəti iştirakçı sığortaçısı Yaşıl Kart sığortaçılarının Reyestrinə daxil edildi.
2016-08-25 19:47
İSB-nin növbəti iştirakçı sığortaçısı Yaşıl Kart sığortaçılarının Reyestrinə daxil edildi.

 “Günay Sığorta” ASC 25 avqust 2016-cı il tarixində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçıların Reyestrinə daxil edilmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:46
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 16 İyul 2016-cı il tarixində, Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikası Yaşıl Kartının sahibinin təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 660.12 TL (558.97 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 12 avqust 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:45
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 29 aprel 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Ordu şəhərində Azərbaycan Respublikası Yaşıl Kartının sahibinin təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 4, 362.50 TL ( 2,417.69 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 2 sentyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:44
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 3 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Ərzurum şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 4, 826.87 TL ( 2,669.74 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 23 sentyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:43
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 20 Avqust 2016-cı il tarixində, saat 21:30 radələrində Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospektində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 330 (üç yüz otuz ) manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişi poçt vasitəsilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:42
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 12 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Istanbul şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 2, 376.40TL ( 1,271.89 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 03 oktyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:38
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 03 sentyabr 2016-cı il tarixində, saat 18:30 radələrində Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsi, R. Allahverdiyev küçəsində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 400 (dörd yüz) manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişi poçt vasitəsilə 4 oktyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:36
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 24 sentyabr 2016-cı il tarixində, saat 18:30 radələrində Bakı şəhəri, Ə. Əbdürrəhmanov küçəsində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı “Çinarə Lizinq” MMC-ə 600 (altı yüz) manat məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişi poçt vasitəsilə 13 oktyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:35
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 5 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Ərzurum şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 5, 958.05 TL ( 3,076.14 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 18 oktyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-10-31 19:34
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 28 sentyabr 2016-cı il tarixində, saat 12:30 radələrində Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsində Rusiya vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitələrinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına 940 (doqquz yüz qırx) manat məbləğində sığorta ödənişləri həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişləri poçt vasitəsilə 24 oktyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-11-17 19:32
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 24 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Sivas şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 7, 230.66 TL (3,762.11 AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 14 noyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-11-18 19:31
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 14 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 8.301,05TL (4.259,27AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 17 noyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2016-11-22 19:29
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 28 iyul 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Konya şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 1.904, 72TL (977.31AZN) məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 17 noyabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-12-09 19:28
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 25 oktyabr 2016-cı il tarixində, saat 18:30 radələrində Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Salyan şosesində Rusiya vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitələsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 1000.00 (bir min) AZN məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişləri poçt vasitəsilə 02 dekabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.
2016-12-13 19:26
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində sığorta ödənişi həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 22 noyabr 2016-cı il tarixində, saat 15:30 radələrində Bakı şəhəri, Sulutəpə dairəsində Ukrayna vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitələsinə dəyən zərərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına 130 (yüz otuz) AZN məbləğində sığorta ödənişi həyata keçirilmişdir.

Sığorta ödənişləri poçt vasitəsilə 08 dekabr 2016-cı il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2017-02-13 19:25
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 24 avqust 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Sivas şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 4.736, 53TL məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 24 yanvar 2017-ci il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2017-02-13 19:24
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 14 avqustl 2016-cı il tarixində, Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 8.053, 09TL məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 24 yanvar 2017-ci il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2017-02-13 19:22
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 30 iyun 2016-cı il tarixində, Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 2.155,39TL məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 24 yanvar 2017-ci il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2017-02-13 18:47
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 18 dekabr 2016-cı il tarixində, Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 4.066,20TL məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 24 yanvar 2017-ci il tarixində köçürülmüşdür.

İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.
2017-02-13 18:44
İcbari Sığorta Bürosu Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində Türkiyədə baş vermiş sığorta hadisəsi ilə bağlı ödəniş həyata keçirmişdir.

İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən, Yaşıl Kart Sistemi çərçivəsində 19 oktyabr 2016-cı il tarixində, Türkiyənin Ordu şəhərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının təqsiri nəticəsində baş vermiş yol-nəqliyyat hadisəsində nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərlə bağlı 1.605,16TL məbləğində ödəniş Türkiyə Motorlu Taşıt Bürosuna ödənilmişdir. Sığorta ödənişi bank vasitəsilə 24 yanvar 2017-ci il tarixində köçürülmüşdür.

Fevral ayında 1476 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-03-03 18:43
Fevral ayında 1476 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin fevral ayında Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 1476 beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 786 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 657 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 33 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Fevral ayında beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə daxil olan sığorta haqları 108254 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart üzrə bağlanılan müqavilələrin 1165-i minik, 168-i yük, 135-i qoşqu, 7-i avtobus, 1-i isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard İnsurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir

Cari ilin ilk rübündə 5180 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-04-04 18:41
Cari ilin ilk rübündə 5180 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin birinci rübü ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 5180 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 2756 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 2274 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 150 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 381422 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 4155-i minik, 539-u yük, 457-i qoşqu, 27-i avtobus, 2-i isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

Aprel ayında 1470 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-05-11 18:39
Aprel ayında 1470 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin aprel ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 1470 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 783 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 655 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 32 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 107589 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 1162-i minik, 166-ı yük, 134-ü qoşqu, 7-i avtobus, 1-i isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

May ayında 2604 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-06-02 18:35
May ayında 2604 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin may ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 1433 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1120 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 51 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 166 488 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 2144-ü minik, 232-i yük, 204-ü qoşqu, 17-i avtobus, 7-i isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

İyun ayında 3026 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-07-05 18:34
İyun ayında 3026 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin iyun ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 3026 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 1731 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1230 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 65 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 175 731 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 2575-i minik, 237-i yük, 200-ü qoşqu, 11-i avtobus, 3-ü isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

İyul ayında 4951 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-08-04 18:32
İyul ayında 4951 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin iyul ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 4951 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 3315 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1546 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 90 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 319 490 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 4027-i minik, 478-i yük, 413-ü qoşqu, 27-i avtobus, 6-ı isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

Avqust ayında 5662 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-09-08 18:30
Avqust ayında 5662 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin avqust ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 5662 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 3733 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1853 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 76 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 266 946 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 4975-i minik, 338-i yük, 302-i qoşqu, 43-ü avtobus, 4-ü isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

Sentyabr ayında 3045 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-10-03 18:29
Sentyabr ayında 3045 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin sentyabr ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 3045 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 1719 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1235 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 91 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 211 174 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 2445-i minik, 313-ü yük, 267-i qoşqu, 18-i avtobus, 2-i isə motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.

Oktyabr ayında 2954 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-11-03 18:27
Oktyabr ayında 2954 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin oktyabr ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 2954 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 1628 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1285 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 41 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 192 183 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 2213-ü minik, 343-ü yük, 269-u qoşqu, 129-u avtobus kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

Noyabr ayında 2674 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır
2017-12-04 11:30
Noyabr ayında 2674 Yaşıl Kart müqaviləsi bağlanılmışdır

2017-ci ilin noyabr ayı ərzində Yaşıl Kart sistemi çərçivəsində fəaliyyət göstərmək hüququ olan sığortaçılar tərəfindən 2674 Yaşıl Kart beynəlxalq sığorta müqaviləsi bağlanılmışdır. Bunlardan 1352 müqavilə Türkiyə və İran İslam Respublikasına, 1278 müqavilə Rusiya, Moldova və Ukrayna Respublikasına, 44 müqavilə isə Yaşıl Kart sisteminə daxil olan bütün ölkələrə (Belarus və İsrail istisna olmaqla) səfər edən avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur. Hesabat dövründə beynəlxalq sığorta müqavilələri üzrə sığorta şirkətləri tərəfindən toplanmış sığorta haqları 184 240 manat təşkil etmişdir. Yaşıl Kart müqavilələrinin 2063 minik, 309 yük, 281 qoşqu, 20 avtobus və 1 motosiklet kateqoriyası üzrə olan nəqliyyat vasitələri ilə bağlı olmuşdur.

Hazırda Yaşıl Kart sığorta növü üzrə İcbari Sığorta Bürosunun iştirakçıları olan 13 sığorta şirkəti (“Atəşgah” Sığorta Şirkəti ASC, “Standard Insurance” Sığorta Şirkəti ASC, “AtaSığorta” ASC, “Xalq Sığorta” ASC, “PAŞA Sığorta” ASC, “AXA MBASK” Sığorta Şirkəti ASC, “AzSığorta” ASC, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti, “Meqa Sığorta” ASC, “İpək Yolu Sığorta” ASC, “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC, “Qala Sığorta” ASC, “Günay Sığorta” ASC) fəaliyyət göstərir.

“Yaşıl Kart” beynəlxalq sığorta sistemi – avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası şəhadətnaməsinin bu sistemin iştirakçıları, yəni üzv ölkələr arasında qarşılıqlı tanınması haqqında Sazişdir. Bu sistemə əsasən “Yaşıl Kart” haqqında Sazişin iştirakçıları olan dövlətlərin hər hansı biri tərəfindən verilmiş avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığorta şəhadətnaməsi həmin Sazişin iştirakçısı olan digər dövlətlərin ərazisində etibarlı sayılır. Hal-hazırda sistemə 48 ölkə üzvdür. Azərbaycan 2015-ci il 28 may tarixində sistemə üzv ölkə qismində qəbul edilmiş və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərir.