az
en

Sığorta haqları

Yaşıl Kart müqavilələri üzrə Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikası üçün nəzərdə tutulan sığorta haqları
S/s Avtonəqliyyat vasitəsinin növü Yaşıl Kart müqaviləsinin müddətinə görə sığorta haqqının məbləği (manatla)
12 ay 6 ay 3 ay 1 ay
1 Minik avtomobillərinin və onların bazasında stehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə:
  50 sm3 – 1500 sm3 80 60 40 15
  1501 sm3 – 2000 sm3 90 70 50 17
  2 001 sm3 – 2500 sm3 100 75 60 20
  2501 sm3 – 3000 sm3 110 80 70 22
  3001 sm3 – 3500 sm3 130 85 75 25
  3501 sm3– 4000 sm3 150 90 80 30
  4001 sm3– 4500 sm3 170 100 90 40
  4501 sm3– 5000 sm3 190 120 100 50
  5000 sm3-dən çox 220 150 120 70
2 Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə:
  9 – 16 240 180 100 80
  16 – dan artıq 360 270 160 90
3 Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə:
  3500 kq-dan çox olmadıqda 350 230 120 80
  3501 kq – 7 000 kq 400 300 170 90
  7000 kq – dan yuxarı 440 330 190 110
4 Motosikletlər və motorollerlər 70 50 30 12
5 Qoşqular və yarımqoşqular 70 50 30 12
6 Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri 100 75 45 25 

Yaşıl Kart müqavilələri üzrə Moldova Respublikası və Ukrayna Respublikası üçün nəzərdə tutulan sığorta haqları
S/s Avtonəqliyyat vasitəsinin növü Yaşıl Kart müqaviləsinin müddətinə görə sığorta haqqının məbləği (manatla)
12 ay 6 ay 3 ay 1 ay
1 Minik avtomobillərinin və onların bazasında stehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə:
  50 sm3 – 1500 sm3 50 40 25 10
  1501 sm3 – 2000 sm3 70 60 35 12
  2 001 sm3 – 2500 sm3 80 65 40 15
  2501 sm3 – 3000 sm3 90 75 45 17
  3001 sm3 – 3500 sm3 100 80 50 20
  3501 sm3– 4000 sm3 120 85 55 25
  4001 sm3– 4500 sm3 150 90 60 30
  4501 sm3– 5000 sm3 170 95 70 40
  5000 sm3-dən çox 190 110 80 50
2 Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə:
  9 – 16 200 150 80 60
  16 – dan artıq 300 220 130 80
3 Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə:
  3500 kq-dan çox olmadıqda 300 200 100 50
  3501 kq – 7 000 kq 330 270 150 70
  7000 kq – dan yuxarı 400 300 170 80
4 Motosikletlər və motorollerlər 50 40 25 10
5 Qoşqular və yarımqoşqular 50 40 250 10
6 Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri 80 60 40 20 

Yaşıl Kart müqavilələri üzrə Yaşıl Kart Sisteminə daxil olan bütün ölkələr üçün nəzərdə tutulan sığorta haqları
S/s Avtonəqliyyat vasitəsinin növü Yaşıl Kart müqaviləsinin müddətinə görə sığorta haqqının məbləği (manatla)
12 ay 6 ay 3 ay 1 ay
1 Minik avtomobillərinin və onların bazasında stehsali edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – mühərriklərinin həcminə görə:
  50 sm3 – 1500 sm3 100 70 50 30
  1501 sm3 – 2000 sm3 150 80 60 35
  2 001 sm3 – 2500 sm3 170 90 80 45
  2501 sm3 – 3000 sm3 200 110 90 50
  3001 sm3 – 3500 sm3 250 140 100 55
  3501 sm3– 4000 sm3 300 200 120 70
  4001 sm3– 4500 sm3 350 240 150 80
  4501 sm3– 5000 sm3 380 260 170 90
  5000 sm3-dən çox 400 280 190 100
2 Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə:
  9 – 16 600 450 270 150
  16 – dan artıq 900 650 400 230
3 Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə:
  3500 kq-dan çox olmadıqda 600 400 250 160
  3501 kq – 7 000 kq 850 600 400 250
  7000 kq – dan yuxarı 1200 850 500 290
4 Motosikletlər və motorollerlər 100 70 50 30
5 Qoşqular və yarımqoşqular 120 80 60 35
6 Traktorlar, yol-tikinti işlərində, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri 250 180 110 60Yaşıl Kart sığorta haqları