Azərbaycan Yaşıl Kartlarının forması

Türkiyə və İran İslam Respublikası ərazisində etibarlı olan Yaşıl Kart forması

Moldova və Ukrayna ərazisində etibarlı olan Yaşıl Kart forması

Yaşıl Kart Sisteminə üzv olan bütün ölkələrin ərazisində etibarlı olan Yaşıl Kart forması

Yaşıl Kart blankının arxa üzü